Yoga inom Buddhism

Yoga inom Buddhism

En vanlig syn på yogapass är figuriner och statyer av Buddha. Men är yoga kopplat till Buddhism från början? Faktum är att yogan är omkring 2500 år äldre än Buddhismen. Gemensamt så strävar de båda efter samma mål- att finna fokus, balans och en inre närvaro. En Buddhists ultimata mål är att finna Nirvanaden totala frigörelsen, och yoga har kommit att bli ett av de verktyg de troende använder för att nå dit.

Buddhismens historia

Buddhismen skapades omkring 300 år före kristus av grundaren Siddharta Gautama i trakterna av Indien. Siddharta var hindu och uppvuxen i lyx och överflöd. Efter att ha studerat de hinduiska skrifterna flitigt kände han att det var något i religionen som inte stämde överens med hans egen övertygelse. Han startade därför en egen religion som senare kom att bli en av de stora världsreligionerna- buddhism.

Likheterna mellan religionerna är många, men en av de stora skillnaderna mellan hinduism och buddhism är att buddhismen inte tror på kastsystemet. Kastsystemet liknas med det vi kallar för samhällsklasser. Tron är att själen vandrar, men beroende på hur du har levt ditt förra liv blir du antingen uppgraderad till en bättre samhällsklass eller nedgraderad till en sämre. De personer som befinner sig i de sämre kasten har då sig själv att skylla. Siddharta trodde på själavandring men förkastade det grymma kastsystemet. Till skillnad från hinduismen så har buddhismen heller inga gudar, de använder endast Buddha som en symbol för den upplyste läromästaren som skapat denna religion.

Befrielse från lidandet

Kanske var det Siddhartas överflödiga uppväxt som gav honom insikten om människans ständiga strävan efter mer, ett begär som aldrig stillas och därmed blir ett konstant lidande.

Buddhismens kärna är att befria sig från detta begär, frigöra sig från lidandet och bli ett med alltet- att nå nirvana.

För att nå den ultimata befrielsen använder sig Buddhisterna av bland annat meditation och yoga. Dessa är element i tron som hjälper utövarna att släppa taget om begär, hat och illvilja för att istället öppna sinnet, hitta fokus och befinna sig i nuet. Genom tillräckligt med goda gärningar, medvetenhet och rent sinne, som bland annat yoga ger, kan utövarna nå målet nirvana, blir då ett med alltet och bli befriad från allt lidande. Siddharta uppnådde själv nirvana och fick därefter namnet Buddha som också betyder Den upplyste.

Yoga i världen

Yoga i världen

Buddhismen finns idag i flera delar av världen och yoga lika så, även om yogan som utförs i västvärlden oftast inte är religiöst betingad. Du behöver inte vara buddhist eller troende av något slag för att utöva den. Från början hade det inte med religion att göra utan andlighet.

En bra start för en nybörjare kan vara att ta en yogakurs hos en certifierad yogalärare, eller så testar du själv hemma. Tillbehör som kan underlätta är en yogamatta, den hjälper dig att få ett stadigare grepp och gör så övningarna inte känns så hårda mot golvet. En av de vanligaste yogapositionerna är sukhasana, en stilla ställning där du, liksom figurinerna av buddha sitter i skräddare med armarna utsträckta i knäet. Ringfingret och tummen nuddar varandra och formar ett o.

Du kanske också gillar