Vipassana – tio dagar av tyst meditation

Vipassana – tio dagar av tyst meditation

Många människor i västvärlden idag kan inte tänka sig att vara tyst i flera dagar på rad, de allra flesta inte ens i en eller ett par dagar. Att tala är vårt främsta sätt att kommunicera, och att kommunicera med andra människor är en stor del av vad som ger värde till de flesta människors liv. Men om du befann dig i en miljö där du inte behöver kommunicera, där allt bara handlar om att se in i dig själv, skulle du upptäcka hur mycket din kropp talar och kommunicerar med dig hela tiden, även fast du sällan märker det. Genom att stänga av de yttre intrycken, kan de inre känslorna och förnimmelserna ta mer plats och i all sin stillhet göra sig hörda. Tio dagar av tystnad kan vara som att öppna en dörr till sina egna sinnen, att lära känna sidor av sig själv som man aldrig förut ens funderat över.

Målet med Vipassana-meditation

Målet med Vipassana-meditation
Målet med Vipassana-meditation

Vipassana är en av de renaste meditations-metoderna som man kan praktisera, där poängen är att helt utan mantran, visioner eller religion kunna nå djupare inom sig själv, att upptäcka de sublima signaler som kropp och sinne hela tiden sänder ut. Genom att verkligen kunna lyssna på dessa signaler kan du själv lära dig kontrollera känslor som ilska, frustration och besvikelse eftersom du lär dig upptäcka de mönster och tankebanor som startar när dessa negativa känslor byggs upp. För att nå dit använder du bara din egen andning som hjälpmedel, vilket blir en slags metod för att stoppa tankarna från att vandra mellan jobbansökningar, semesterplaner och relationer. Det gäller att till helt och fullo bara fokusera på sin egen andning, sin egen kropp, timme in och timme ut. Den överväldigande belöningen i att lära sig praktisera Vipassana ligger även i de effekter som tekniken har på kroppen – spänningar släpper, muskler slappnar av och även insidan, som matsmältning, blodtrycket etc, förbättras. Allt du behöver göra är att fokusera på din egen kropp.

Så ser en kurs ut

För att du ska kunna lära dig tekniken till fullo ger många kursgårdar världen över kurser i Vipassana som sträcker sig över 10 dagar. Dessa tio dagar är schemalagda på exakt samma sätt världen över, och hålls gratis i Vipassana-center vilka drivs helt med hjälp av donationer. Under de tio dagarna mediterar du sammanlagt elva timmar om dagen, och varje lektion inleds med instruktioner kring hur du ska tänka och praktisera. Två gånger om dagen bjuder kursgården på mat, och under kortare stunder hinner du vara utomhus och vandra omkring gården, även om du inte får lämna området under de tio dagarna som kursen pågår. Du har inte heller någon telefon, bok, penna och papper, eller möjlighet att prata med de andra deltagarna för att du inte ska störas av några distraktioner under tiden du lär dig metoden. Vipassana passar för alla människor, oavsett livsåskådning eller religion då tekniken inte kräver att du ska ha en tro. Tvärtom understryker man hur viktigt det är att enbart fokusera på det som verkligen händer i kropp och sinne, att inte recitera namn eller mantran och att inte fokusera på önskningar och hopp. Vipassana betyder ”att se något som det verkligen är”.

Du kanske också gillar