Vem var Buddha?

Vem var Buddha?

Buddhism och Buddhistisk filosofi har slagit igenom stort även här i västvärlden under senare år, och även om man aldrig har mediterat eller egentligen ägnat tid åt att studera Buddhistiska texter så finns det många som tagit till sig de grundläggande idéerna i denna lära. Många köper små Buddha-statyer som inredningsdekorationer, eller publicerar olika citat på sociala medier om att befinna sig i nuet, släppa greppet om sina olyckor och att lära känna sig själv. Men vem var egentligen denna Buddha? Vad är egentligen hans originaltankar och vad var hemligheten som han ville lära ut? Buddha kan jämföras med Jesus eller Mohammad, på samma sätt som att han faktiskt har levat och att han inte är en påhittad karaktär. Dock slutar likheterna där, då inga historier eller berättelser om Buddha innehåller övernaturliga inslag. Bland de många texterna om hans liv återfinns inga mirakler eller oförklarbara fenomen. Allt han gjorde var att se in i sig själv, upptäcka sitt inre och världen genom detta. Buddha visste redan för 2000 år sedan att människan består av miljarder små partiklar som är i ständig rörelse – atomer – bara genom att sitta stilla och meditera. Det är hans visdom som inspirerat miljontals människor genom millenierna men också hans strikt förklarande lära som varit givande för människor av alla kulturer, åldrar, klasser och bakgrunder sedan dess. Att meditera enligt Buddhas lära kräver ingen tro eller tillit, du behöver bara fokusera på att vara i nuet.

Siddharta Gautama

Siddharta Gautama
Siddharta Gautama

Den Buddha som vi brukar se avbildad i lotusställning hette ursprungligen Siddharta Gautama och föddes som prins i norra Indien. Han levde skyddad i hela sitt liv, och hans far hade bestämt att Siddharta aldrig skulle behöva sakna något eller känna något lidande i livet. Han skulle efterträda sin far som en mäktig kung på tronen. Därför dröjde det ända tills Siddharta var 29 år innan han lämnade palatset för första gången, och stötte då på tre olika karaktärer: en gammal man, en sjuk man och en död man. Ålder, sjukdom och död var tre fenomen som den skyddade Siddharta inte hade fått uppleva på nära håll, och därför tog han detta mycket hårt. Efter denna upplevelse bestämde han sig för att överge sitt liv i lyx och flärd och istället söka svaret på varför allt mänskligt varande är lidande och hur vi kan frigöra oss från detta lidande.

Vägen till upplysning

De följande sex åren av Siddhartas liv spenderade han med att följa olika mästare, lära sig praktisera olika meditationstekniker och söka efter djupare mening. Efter ett par besvikelser anlände Siddharta till Bodh Gaya, där han slog sig ned under ett Bodhiträd och bestämde sig för att inte flytta sig innan han hade nått insikt eller, i värsta fall, dött. Efter en tid i djup meditation nådde han insikten och bestämde sig genast för att lära fler människor hur man kan nå total tomhet, vilket i slutändan leder till frihet. Under 45 år lärde han ut den meditationsteknik som kallas Vipassana i skolor runt om i norra Indien, där var och en av deltagarna på egen hand fick verktygen för att nå samma insikter som Buddha hade gjort.

Du kanske också gillar