Vad är nirvana och hur uppnår man det?

Vad är nirvana och hur uppnår man det?

Nirvana är målet för en buddhist. I de flesta religioner och livsåskådningar har livet ett mål, ett slut, en önskan, och en föreställning om det som kommer efter döden. I kristendomen och islam är det paradiset, då man får leva i Guds närhet.

Nirvana är målet

Eller om man levt ett sämre liv, kanske hamna på något mindre angenämt ställe. Nirvana är dock inte en plats och har ingen form. Det är inte en bild man kan föreställa sig. Nirvana är ett mentalt tillstånd där begär, lidande, girighet, längtan eller lycka inte existerar. Det är upplysningen, det är utslocknandet, det är själsvilan och det är befrielsen från återfödelsen.

Prins Siddhartas sökande

Siddharta Gautama var en hinduisk prins i norra Indien på 500-talet fKr. Under hans uppväxt inom palatsområdet var alla människor unga, friska och välbärgade. När han blev äldre och gjorde utflykter i staden såg han människor som var fattiga, sjuka och gamla, och han såg död. Han blev förfärad och insåg att det liv i lyx och överflöd han levt var helt fel. Siddharta gav sig ut i världen för att söka sanningen om livet. Varför finns det så mycket lidande? Han träffade många gurus för att få svar. Han studerade heliga skrifter. Han levde som asket i flera år. Han praktiserade yoga. Ingenstans fann han sanningen. En dag under meditation såg han plötsligt svaret. Sanningen om människans lidande är vårt begär. Människor vill alltid ha mer, och då upphör inte lidandet. Siddharta blev upplyst. Han blev Buddha.

Det eviga kretsloppet

samsara
samsara

Buddha trodde på samsara, livets eviga kretslopp. Allting föds, lever, dör och återföds. Alla kännande varelser ingår i kretsloppet, liksom världen själv. Karma är det samlade resultatet av dina gärningar. Karman bestämmer din reinkarnation, vad du återföds som. Buddha sa, till skillnad från det hinduiska tänkandet, att god karma även kan påverka ditt liv här på jorden. Därför är det viktigt att du samlar god karma genom goda gärningar, så att både ditt nuvarande och ditt nästa liv blir bättre.

Vägen till sanningen

Buddha samlade tankarna i De fyra ädla sanningarna. Allt i livet, sjukdom, död, ja till och med kärlek, leder till lidande. Lidandet beror på begäret. Begären försvinner om man lever rätt. Ett liv i överflöd, som i palatset, är fel. Men ett liv i askes där man svälter är också fel. Människan ska leva efter Den gyllene medelvägen, en väg utan överdrifter. Till hjälp har man Den åttafaldiga vägen. Symbolen är ett hjul med åtta ekrar som rullar ut i världen. Varje eker har en mening, ett förslag på hur vi ska leva. Vi ska inte ha begär till något, inte ljuga eller tala illa om någon, inte döda, stjäla eller arbeta med något som skadar andra. Vi ska alltid försöka göra gott. Vi ska meditera och vara medvetna om våra tankar och känslor så vi inte går vilsen. Människan förändras under sin livstid, vare sig man vill det eller inte. Men den människan som vill förändras, den förädlas.  Följer man den åttafaldiga vägen, leder det till harmoni i livet, samsara bryts och slutligen når man nirvana. Prins Siddharta, Buddha, dog vid ca 85 år ålder. Han avbildas ofta liggande på sidan, med slutna ögon och fridfulla drag. Utslocknandet. Nirvana.

Du kanske också gillar