Vad är Mindfulness?

Vad är Mindfulness?

Mindfulness beskrivs lättast som ett förhållningssätt till livet som hjälper oss att ta till vara på nuet och utveckla alla våra inre resurser. Med hjälp av enkla övningar får vi verktyg som hjälper oss att hantera pressen och stressen både i vårt privat- och yrkesliv. Vi lär oss att fokusera på det som är av betydelse för vårt välbefinnande och gör att vi blir mer uppmärksamma och medvetna om det som händer runt oss.Mindfulness handlar om att vara medveten om verkligheten och att vara närvarande i nuet, utan att dra ifrån eller lägga till någonting. Människor har en förmåga att blanda ihop verkligenen och våra personliga idéer, fantasier, projektioner och tankar. Det gör att vi inte tillräckligt ofta står i kontakt med den omedelbara upplevelse som är här och nu. Istället förnekar vi, trycker undan, tolkar och förvränger och värderar vi det vi upplever. Vi har också en förmåga att älta det som har hänt i det förflutna och oroa oss inför det som kan komma att ske.

Mindfulness tränar hjärnan att ta medvetna beslut

Mindfulness tränar hjärnan att ta medvetna beslut
Mindfulness tränar hjärnan att ta medvetna beslut

Majoriteten av vår vakna tid ägnar vi åt att göra saker som vi inte är medvetna om att vi gör, rutiner som går på autopilot utan att vi behöver tänka. I de situationerna är det lätt hamna i gamla invanda mönster som inte alldeles sällan inte har någon hög grad av ändamålsenlighet. Vi blir lite som sömngångare som vandrar runt som om vi gick på räls. Genom att göra mindfulnessövningar ökar vi vår förmåga att agera medvetet och det i sin tur hjälper oss att bryta invanda rutiner och istället välja ändamålsenliga alternativ. På köpet får vi inre kvaliteter som gynnar vårt psykologiska välbefinnande och blir mer harmoniska.

Mindfulness bygger på sju attityder

Enkelt uttryckt handlar mindfulness om en önskan att vara 100 % närvarande i nuet och vara medveten om att vara det. För att lättare uppnå det förhållningssättet som man strävar efter att uppnå finns det sju attityder inom mindfulness. Respektive attityd visar hur du kan förhålla dig till omgivningen och dig själv när du tränar. De sju attityderna är:

 • Att undvika att sträva i någon riktning
 • Att våga släppa taget
 • Att inte ha förutfattade meningar eller värdera det som sker
 • Acceptans
 • Nyfikenhet
 • Tillit och tilltro
 • Tålamod

Varje attityd har sin betydelse och funktion och kan tolkas olika av olika personer. En del upplever dem som provocerande andra som vaga. Hur varje attityd fungerar och hur den kan användas får man lära sig under en mindfulnessutbildning. Man får helt enkelt lära sig att hålla sitt fokus och fulla uppmärksamhet på ett bestämt mål. Mindfulnessövningar går att jämföra med att du går till ett gym för att träna upp konditionen och/eller öka din stryka, fast du tränar ditt medvetande istället.Det finns alltså en rad fördelar att vinna med mindfulness. Här nedan följer några av de vinster som ofta kommer med mindfulness.

 • Du blir mer uppmärksam på det som händer i och runt dig
 • Du får lättare att somna och djupare sömn
 • Du blir mindre känslig för stress
 • Du hanterar obehagliga upplevelser på ett bättre sätt
 • Du kan låta tankar komma och gå utan att fastna i dem och börja älta
 • Du börjar uppskatta det positiva som finns runt dig
 • Du utvecklar en acceptans för dig själv och andra
 • Du får mer energi, känner mer empati och entusiasm
 • Du får en förbättrad livskvalitet

Du kanske också gillar