Skillnaden på Buddhism och Hinduism

Skillnaden på Buddhism och Hinduism

Eftersom det finns många likheter mellan buddhism och hinduism är det förståelig att vissa icke-utövare har problem med att förstå skillnaderna mellan dem. Båda har sitt ursprung i norra Indien för länge sedan. Både buddhism och hinduism innehåller samma grundbegrepp om karma, dharma (livsstil), moksha (befrielse från samsara) och samsara (kretslopp med födelse, liv, död och återfödelse). Men de tolkas på olika sätt. Både Mahayana buddhism och hinduismen har reningsriter och böner för de döda, särskilt förfäderna. Båda religioner har meditation som grund praxis.

Buddhism

Buddhism grundades av Siddharta Gautama Buddha och utvecklade vidare under perioden från 500-talet till 300-talet f.Kr. Idag finns det ungefär 500 miljoner utövare. Grunden i buddhism är de fyra ädla sanningarna. De är att livet är lidande, anknytning är ursprunget för lidande, att få slut lidande är möjligt och medlet för att utrota lidande är den åttafaldiga vägen. Den ädla åttafaldiga vägen består av rätt förståelse, särskilt av de fyra ädla sanningarna.

Hinduism

Hinduism

Hinduism utvecklades i Indien mellan 500 f.Kr och 300 e.Kr. Idag utövar omkring 1 miljard människor världen över hinduismen. Hinduer tror på en hög skapargud, Brahma. I hinduism har man skrifter som kallas Vedaböckerna, religiösa texter skrivna av hinduiska helgon, som är vägledaren i hinduismen. Hinduer har tempel som är analoga med kristna kyrkor. Folk går till templet för att kommunicera med gud.

Skillnader

Buddhism för de mesta saknar prästerna, formella ritualerna och en betoning på kastsystemet. Enligt Buddha bör människor söka upplysning genom meditation i stället för att utföra särskilda ritualer. Buddha kritiserade både kastsystemet och asketism av hinduismen. I asketism genomförde munkar eller präster meditation och andlig utveckling genom att tillämpa smärta och lidande på sig själv. Men, även om Buddha inte själv nekade bort kastsystemet, sade han att vem som helst kunna bli buddhistmunk eller nunna. För buddhister är dharma Buddhas lärdomar medan i hinduismen är dharma den praxis att behaga gud. I buddhistisk kosmologi finns det 31 existensplan inom samsara.

Buddhism handlar inte om en eller flera gudar utan snarare om individens sökande efter upplysning. Hinduism har många gudar (polyteism) men anser att det finns en ultimat skapare, Brahma, över dem alla. I hinduismen har man yoga som en meditationsform och inte bara en träningsform (som i många västländer). I buddhism finns det en tro att människor efter döden återfödes till nya varelser, högre eller lägre, beroende på karma men det finns ingen eviga själen eller himmel och helvete medan enligt hinduismen finns det en tro på den eviga själen. Buddhism har den buddhistiska Sangha (religiös gemenskap) med munkar och nunnor medan hinduismen har guruer, yogis, präster, prästinnor, munkar och nunnor. Buddhism kan ses som en filosofi snarare än en religion medan hinduismen varierar. Hinduism är tolerant mot många övertygelser och har därför en rad traditioner istället för bara en. Fast vissa hinduer tror att deras tradition är den enda vägen till upplysning. Andra tror att alla andliga vägar leder till upplysning. Och Charvakas och Sankyas är ateistiska grupper i den hinduistiska traditionen.

Du kanske också gillar