Sikhism

Sikhism

Sikhismen uppkom 1499 och är en religion från Indien. Grundarens namn var Guru Nanak och idag har religionen cirka 25 miljoner anhängare världen över. I Indien finns det flest sikher men religionsutövare av sikhismen finner man även i Kanada, USA och England (samt i mindre utsträckning i andra länder). I Indien bor de flesta sikher i Punjab – en delstat som gränsar till Pakistan. Ordet sikh kommer från ordet lärjunge ( punjabi).

Historia och tro

Grundaren Guru Nanak kom från en privilegierad familj i Pakistan. Han sägs ha mött Gud och därmed blivit upplyst. Hans meddelande till människorna var att alla människor, oavsett kön/religion/etnicitet/klasstillhörighet osv, är lika värda och desamma inför Gud – du döms bara utifrån dina handlingar; inte utifrån vem du är. Efter den påstådda upplysningen slutade Guru Nanak att jobba och ville inte äga något – hans livsuppgift blev att predika sin lära, som sedan kom att kallas sikhism.

Nanak dog 1539 och hade då med omsorg utsett den som skulle bli hans efterträdare – lärjungen Lehna. Den sista sikhiska gurun dog 1708 då man beslutade att guruns roll skulle övertas av den heliga skriften, Adi Granth. Religionen är monoteistisk, det vill säga alla dyrkar en personlig gud. Bilden av “gud” är med andra ord inte fastställd utan olika för olika människor. Kastsystemet är något sikherna är starkt emot då ett av religionens fundament är jämlikhet. Oavsett ställning eller klasstillhörighet i samhället – ingen uppdelning eller kategorisering ska göras. Även könen har från sikhismens uppkomst ansetts vara jämlika och detta skiljer religionen en hel del från många andra religioner och trosuppfattningar. Fortfarande idag ses det som kontroversiellt bland många att kvinnan till exempel får leda en gudstjänst, tjäna pengar eller ha samma roll som mannen i ett samhälle, men 1499 – vid sikhismens födelse, var detta naturligtvis något som inte ens fanns i människans begreppsvärld – att kvinnan skulle vara jämlik mannen.

Religionsutövande

Religionsutövande

Inom sikhismen pratar man om fem “K”. Kesh som betyder att håret ska se vårdat ut, men inte klippt och det ska täckas av en turban. Skägg ska mannen ha och Kesh står för andlighet. Kangha är en kam som visar på andlig disciplin och god hygien. Kirpan – en dolk som står för självrespekt och värdighet. Kaccha är ett par byxor i kort modell som berättar om sexualmoral. Kara är ett slags armband som är gjort av järn. Detta armband visar på gemenskap med sikhismen och dess medlemmar samt tron på evigheten.

Gurdwara (som betyder Guruns dörr) är huset där religionen utövas med gudstjänster med mera men huset används även för annat. Här finns ofta sovsalar, matsalar och möjligheter för sikherna att studera. Sikhismens konfirmation kallas för Pahul och efter den ges mannen namnet “singh” och kvinnan ges namnet “kaur”, vilket betyder lejon och prinsessa.

I staden Amritsar ligger det Gyllene templet som är sikhismens viktigaste och största tempel. Täckt av guld på en ö ligger det Gyllene templet som av många är känt från 1984 när det ockuperats av separatister och Indira Gandhi gav order om en stormning. Denna historia kom att kallas “massakern i Gyllene templet”.

Du kanske också gillar