Hur fungerar mantran?

Hur fungerar mantran?

Om du har intresserat dig för österländsk eller framför allt indisk kultur och religion så har du säkert hört talas om, eller kanske till och med lyssnat till, mantran av olika sorter. De flesta mantran hör nämligen hemma i den hinduiska eller buddhistiska traditionen som härstammar från Indien, och många klassiska mantran, som ”Om mani padme om”, är skriva på sanskrit. Även om mantran mest förknippas med indiska religioner kan man också säga att mantran har använts inom mängder av olika kulturer genom åren, från de amerikanska shamanerna till lappländska trolltrummorna, till Bibelns konstaterande att ”jag är”. Ordet mantra betyder just, lite förenklat, ”ljud vars vibrationer har en inspirerande effekt på sinnet”. Kanske har du en sång eller en textrad som du upprepar för dig själv vilken alltid gör dig på gott humör, eller kanske kickar igång inspirationen under lite sämre dagar?

Jordens vibrationer

Jordens vibrationer
Jordens vibrationer

Det finns mantran för alla olika situationer och man kan sjunga mantran på olika sätt. Vissa känner att de har mer kraft när man sjunger tillsammans med andra, och andra sjunger gärna själva eller lyssnar mest. Under de tusentals år som man använt mantran har man gjort det utifrån teorierna om jordens vibrationer. Naturen och universum vibrerar till ett brett spektrum av frekvenser, vilka kallas för Schumannresonansen. Även vår egen hjärna har vågor eller vibrationer som vi delar upp i de fyra Alfa-, Beta-, Delta- och Thetanivåerna. Beta är den grundläggande frekvensen som hjärnan arbetar i när vi gör vardagliga saker som arbetar, lagar mat eller socialiserar med bekanta. Vi använder Alfa-vågor när vi mediterar, men befinner oss i Delta när vi just är på väg att somna och kroppen totalt har slappnat av. Med hjälp av ett mantra kan du dock låta både kroppen och sinnet återhämta sig, även när man är i meditation, det vill säga, vibrerar i Alfa-vågor. När hjärnan, kroppen och naturen är i samklang och vibrerar tillsammans upplever vi både en överväldigande glädje och ett lugn, en slags salighet som både ger oss energi och stillar oss. Samtidigt rensar man sinnet och kan se saker utifrån nya perspektiv med exakt klarhet. Alla mantran har en större inverkan på dig om du lyssnar med rätt intentioner och de kan därför påverka dig olika vid olika tillfällen. Att sjunga mantran är för många både stärkande och befriande, och en vacker upplevelse som man kan dela med andra.

Jag är

Det är dock skillnad på mantran och på affirmationer, även om många i västvärlden använder dem på samma sätt. Att verkligen intressera sig för indiska mantran eller andra kulturers heliga ord och texter är annorlunda jämfört med att upprepa ”jag är bra” några gånger när du tittar dig i spegeln. När du mediterar med mantran räcker det med att säga ”jag är” och inte lägga till vad du är. På så sätt fokuserar du på nuet och din närvaro och inte på vad du behöver tro att du är. Ditt varande i nuet är allt som behövs för att skapa en känsla av lycka och upprymdhet som följer med dig under resten av dagen!

Du kanske också gillar