Chakrabalans

Chakrabalans

Chakran är energicenter som finns placerade i en rak linje från spetsen på din ryggrad, upp till ovansidan av huvudet. Dessa energicenter sitter på framsidan av kroppen och är förbundna med olika kroppsdelar, känslor, sinnen och element vilka tillsammans utgör din personliga harmoni. Om dina chakran är i balans mår du bra, och du har en klar koppling till både det världsliga och det andliga. Många personer som upplever stress, depression eller fysiska sjukdomar kan behöva utforska sina chakran och samtidigt ställa dem i balans. Detta gör man med olika healingtekniker, som handpåläggning, meditation, kristaller eller färgterapi, och ibland kan det vara bra att ta hjälp av någon som vet mer om roten till obalansen. I många fall kan man behöva påminna sig om ett trauma, eller gå lång tillbaka i tiden för att hitta stressfaktorer eller olyckor som man begravt djupt inom sig, men som ändå gör åverkan på kropp och själ.

Sju energicentra

Sju energicentra
Sju energicentra

För att förstå vad som är roten till din sjukdom, antingen en fysisk eller psykisk, måste du känna till dina olika chakran och hur de fungerar med din kropp. När du vet detta kan du ringa in vilka chakran du har mest problem med, samt vad som krävs för att balansera dem. Det första chakrat är rotchakrat, det röda energifältet som hanterar dina nedre lemmar, skelettet och adrenalinproduktionen. Där sitter känslor som relaterar till din fysiska värld, familj, trygghet och stabilitet. Det andra chakrat är orange och relaterar till din sexuella lust, passion, kreativitet och påverkar dina äggstockar, testiklar, njurar, blåsa och tarmar till exempel. Ovanför detta hittar du det tredje chakrat, Navelchakrat som är gult och relaterar till din självkänsla, viljestyrka, mod och styrka. Om du har problem med mage, galla, lever, mjälte eller matsmältning kan ditt navelchakra vara obalanserat. Det fjärde chakrat kallas hjärtchakrat och hanterar allt som har med kärlek, tacksamhet, medkänsla och förlåtelse att göra. Det är också här som immunförsvaret hämtar styrka och hjärta, lungor, händerna och diafragman hittar sin balans i hjärtchakrat. Det femte chakrat, halschakrat styr hur väl du kommunicerar. Detta symboliseras av den blå färgen, och tillåter dig att höra och tala sanningen. Det sjätte chakrat, det så kallade tredje ögat, är indigo och låter dig lyssna till din intuition, intellekt, vakenhet och klarsyn. Panna, ögon, näsa och hjärna påverkas av ditt sjätte chakra, och din hypofys kan också lyssna till detta. Det sjunde chakrat, kronchakrat, finns på toppen av huvudet, som en gloria som återspeglar din energi. Med detta violetta chakra når du en högre medvetandenivå, kunskap, visdom, insikt och frid. Detta påverkar både skallen och det centrala nervsystemet.

Sju energicentra

Inre och yttre frid

Eftersom alla chakran är kopplade till både fysiska och psykiska egenskaper är det oundvikligt att det ena påverkar det andra. Genom att balansera de chakran som du upplever som problematiska kan du komma till ordning även med problem som du kanske inte funnit en medicinsk lösning på. Hjärtchakrat är ett av de viktigaste områdena att undersöka då detta inte bara är en stor del av vår personliga lycka, men området fungerar också som en bro mellan den fysiska och den psykiska delen av våra kroppar. Med ett balanserat hjärtchakra kan vi uppnå både inre och yttre frid.

Inre och yttre frid

Du kanske också gillar