Är det egentligen nyttigt att tänka positivt?

Är det egentligen nyttigt att tänka positivt?

Många brukar uppmuntra andra att hålla sig positiva i kritiska situationer, att fortsätta vara optimistiska även om omständigheter ser tuffa ut. Har en positiv inställning någon som helt påverkan på situationen egentligen? Nej, även om man inte kan påverka utfallet kan man iallafall påverka hur man hanterar utfallet, vilket har en stor effekt på både vår kropp och själ.

Positivt tänkande är mycket mer än att hålla sig på gott humör och alltid vara glad, det handlar om att kunna hantera krissituationer på ett pragmatiskt och effektivt sätt, att både förbättra din kognitiva förmåga och skydda din kropp från stress och förhöjt blodtryck, till exempel. Det finns många dokumenterade studier på vad negativism och negativa känslor gör med din hjärna, hur du ”stänger ned” vissa funktioner och får tunnelseende, bara kan tänka i en riktning, och också konsumerar stora mängder energi i detta. Nu börjar forskare också studera effekterna av positivt tänkande, som hittills betraktats vara ett löst begrepp, ett sätt att tänka som inte märks lika tydligt, lika snabbt, vilket de negativa effekterna gör.

Positivt tänkande och vår hjärna

Positivt tänkande och vår hjärna
Positivt tänkande och vår hjärna

Det första som händer när vi känner känslor av kärlek, samhörighet, trygghet är att vi börjar se möjligheter runt omkring oss. Nya tankar etablerar sig lättare, och vi får fler idéer som snurrar omkring i våra sinnen. Nyckelordet som brukar användas inom forskningen är breddning, vi öppnar upp och breddar vår kunskap mer effektivt när vi tar oss an en uppgift med positivt sinne. Detta ger oss förutsättningar att faktiskt lära oss något nytt – vi blir alltså bättre på att utforska och fördjupa olika sidor hos oss själva genom att känna glädje och vara positiva. Detta står i direkt kontrast till de negativa känslorna, som gör att vi bara kan fokusera på en idé, en slutsats och håller fast vid denna även om den bevisligen är irrationell och långt ifrån optimal. Det är också bevisat att positivt tänkande gör det lättare att hålla fast vid hälsosamma vanor, som att träna, sluta röka och äta mindre socker. Att hålla sig positivt hjälper alltså till att förebygga hälsoproblem på längre sikt och inte bara kriser som uppstår i nuet.

Kritik mot positivt tänkande

Mitt i allt positivt med positivt tänkande gäller det också att hålla sig pragmatisk. Ett positivt tänkande hjälper dig hantera stress och svåra situationer, men de hindrar dem inte från att uppstå. Du är fortfarande berättigad att sörja vid tragedier, känna ilska gentemot orättvisor och ta en dag på soffan utan att få dåligt samvete. Om din chef ger dig tummen upp och ett ”Det fixar du!” inför en överväldigande uppgift, ska du ändå hålla i åtanke att du kan säga nej eller be om hjälp. Det finns mängder med situationer i vardagen och på jobbet då vi faktiskt inte klarar oss själva, hur positiva vi än är, och det finns orättvisor i världen även om vi alltid vill fokusera på det som är bra. Dessa känslor av sorg och ilska kan vara ett incitament till att vilja förändra situationen, som sedan leder till en positiv utgång för alla inblandade. Ett positivt tänkande innebär inte att man ska blunda för verkligheten, utan kunna ta in allt det negativa och det positiva och sedan hantera både sidorna med en kreativ balans.

Du kanske också gillar