Sikhism

Sikhism

Sikhismen uppkom 1499 och är en religion från Indien. Grundarens namn var Guru Nanak och idag har religionen cirka 25 miljoner anhängare världen över. I Indien finns det flest sikher men religionsutövare av sikhismen finner man även i Kanada, USA och England (samt i mindre utsträckning i andra länder). I Indien bor de flesta sikher […]

läs mer